10 feb 2021

'Niet beschermd Vlaams bos kappen betekent extra uitstoot van 90.000 auto's.'

Minister Demir moet bestaand bos beter beschermen. ‘50.000 hectare van het bestaand bos in Vlaanderen is vandaag niet beschermd en kan dus omgehakt worden. Het bos bevat 30 miljoen ton CO2. We berekenden: op een jaar dringt dat bos de CO2- uitstoot terug van 90.000 auto’s. Daarom moet minister Demir dit bos onmiddellijk beschermen.’ Dat stelt Groen- Parlementslid Mieke Schauvliege. Ze legt een nieuw plan op tafel in het Vlaams Parlement om alle oude bossen beter te beschermen. 

Schauvliege keek voor haar berekeningen naar nieuwe adviezen van het INBO over de rol van bossen in de koolstofvoorraad in Vlaanderen.  ‘Hoe ouder bomen, hoe meer CO2 ze opslaan. Dat is goed, want zo remmen ze de opwarming van de aarde af. Het bizarre is dat minister Demir vandaag geen waterdicht beleid heeft om al de oude bossen te beschermen, maar wel om nieuwe boompjes te kopen,’ aldus Schauvliege.

Mieke Schauvliege: 'Niet beschermd Vlaams bos kappen betekent extra uitstoot van 90.000 auto's.'  

‘De minister zegt dat ze tegen 2024 4.000 hectare nieuw bos wil bijplanten. Daarmee legt ze veel minder koolstof per jaar vast dan oude bomen. De koolstofuitstoot die door ontbossing niet meer kan geabsorbeerd worden, moet van Europa gecompenseerd worden, dat staat onder meer in de zogeheten LULUCF-verordening. Met jonge boompjes zal dat niet gaan. Een eikenbos van 50 jaar bevat zes keer zoveel koolstof dan een bos van 10 jaar. Een bos aanplanten met jonge boompjes is geen compensatie. Het duurt tientallen jaren vooraleer ze een vergelijkbare impact hebben op het klimaat,’ becijferde ze.

Mooie woorden

‘Wil minister Demir dus echt met bomen een verschil maken in de strijd tegen de klimaatcrisis moet ze zorgen dat oud bos niet kan gekapt worden. Het zijn mooie woorden van minister Demir om werk te maken van de klimaatuitdagingen met een ambitieus beleid. Als ze dat niet alleen op papier wil doen, moet ze alle oude bossen beschermen,’ stelt Schauvliege.

Naast de voordelen voor het klimaat, heeft oud bos die ook op het vlak van biodiversiteit, zegt Schauvliege. ‘Een oud bos dat gekapt wordt, staat gelijk aan de afbraak van biodiversiteit. Die staat al jaren onder druk. Een bestaand bos is een plek waar dieren en planten rust vinden, daar  weegt een bosje met jonge boompjes niet tegenop.’

Plan Schauvliege bescherming bestaande bossen

Duidelijkere richtlijnen

De administratie moet met verstrengde richtlijnen op de proppen komen. Vandaag zien we dat iedereen die waardevol bos wil rooien dat ook daadwerkelijk mag doen. 'Er moet een omzendbrief komen voor de burgemeesters. De brief reikt handvaten aan die hen helpt om af te wegen wat de ecologische waarde is van een bos en de maatschappelijke relevantie van de bestemming. Dat is ook wat de VVSG aangeeft,' klinkt het.

Het Agentschap beslist

Daarnaast is er een decretale verankering nodig om bossen beter te beschermen. Groen stelt voor dat wie wil ontbossen in industrie- of woongebied een ontheffing van het ontbossingsverbod moet aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 'Een ontheffing zorgt ervoor dat  Agentschap voor Natuur en Bos de aanvraag grondig analyseert. En dat hier niet louter naar de vergunningverlener -meestal lokale besturen - wordt gekeken. Voor hen is het soms lastig om te weigeren. Het Agentschap is daar beter geplaatst voor,' aldus Schauvliege.

Beter beschermen

Verder vindt Schauvliege dat kwetsbare bossen juridisch beter beschermd moeten worden. Als bedrijven of particulieren bossen voor de bijl willen met een uitzonderlijke ecologische waarde dan moet er een negatieve vergunningsbeslissing volgen. De Vlaamse regering betaalt dan de eigenaar een planschadevergoeding. 'Zo worden de budgetten gespreid in de tijd en worden ze alleen betaald als de bossen effectief bedreigd zijn zoals bij de bescherming van de duinen door het Duinendecreet,' zegt ze ten slotte.

Methodologie

Groen analyseerde de cijfers gebaseerd op een auditrapport over ontbossing door het Rekenhof en antwoorden op parlementaire vragen van Elisabeth Meuleman (Groen) en Mieke Schauvliege (Groen) hierover. Daarnaast baseerden we ons op cijfers uit het nationale broeikasgasinventaris (https://climat.be/doc/nir-15-april-2020-final.pdf) en recent INBO-advies betreffende het concept van 'proforestation management' (INBO, 2020: https://www.vlaanderen.be/inbo/publicaties/advies-betreffende-het-concept-van-proforestation-management) en berekeningen van de koolstofvoorraad (INBO, 2021: https://www.vlaanderen.be/inbo/publicaties/advies-over-de-berekening-van-de-koolstofvoorraad-en-de-evolutie-daarvan-in-de-biomassa-van-vlaamse-bossen).

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren