07 sep 2020

Het aantal vissterftes stijgt spectaculair

Tussen 2014 en 2019 steeg het aantal vissterftes in onze oppervlaktewateren schokkend. Van de 144 gevallen van plotse vissterfte die tussen 2015 en 2019 voorkwamen, werden er 95 in de laatste 2 jaar vastgesteld. Dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag die Mieke Schauvliege stelde aan Minister Demir.

Over hoeveel ton vis het precies gaat, wordt helaas niet bijgehouden. De oorzaken wel: de vissen lijden aan zuurstoftekort, visziekten, pompstations en vervuiling. Het zuurstoftekort is gelinkt aan het lozen van organisch materiaal of van 'overstort'. Dat is een mechanisme dat bij hevige en langdurige regen, het overtollige afval- en regenwater uit riolen afvoert naar waterlopen, om wateroverlast te voorkomen. Visziekten, waaronder virussen die vooral karpersoorten treffen, worden door verschillende stressoren veroorzaakt, waaronder forse temperatuurverschillen. Pompstations of pompgemalen eisen een hoge tol bij trekvissoorten zoals paling. En verschillende types van vervuiling kunnen leiden tot de afname van vispopulaties op een manier die weinig acuut en zichtbaar is, en mogelijk onder de radar blijft.

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de meeste vissterftes tijdens de zomer plaatsvinden. Daar speelt de droogte: in droge periodes is er minder water in de waterlopen kwetsbaarder voor calamiteiten. Als er minder water is en als er dan afvalstoffen geloosd worden, zijn de concentraties veel hoger en dus schadelijker voor de vissen. Bovendien zijn er in de zomer meer hevige neerslagbuien, met meer overstortwerking tot gevolg. Op die momenten kunnen de riolen niet alle water slikken en wordt het overgestort naar waterlopen. Voor vissen in de waterloop kan dit nefast zijn, zeker bij een beperkte hoeveelheid proper water in de waterloop.

Volgens het antwoord van de minister stijgt  het aantal vissterftes omdat de waterkwaliteit beter wordt en hierdoor meer vis in het water zit. 'Deels klopt dit,' reageert Mieke Schauvliege, Vlaams Parlementslid voor Groen, die de cijfers opvroeg. 'Vissterftes kunnen maar optreden bij vis in de waterlopen. Maar de vele vissterftes zijn toch vooral een signaal dat de waterkwaliteit nog niet goed genoeg is, en dat calamiteiten té snel het visbestand kunnen aantasten. Dit blijkt ook uit het feit dat vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen veel vissterftes zijn. Net in die provincies is de waterkwaliteit minder goed dan in de rest van Vlaanderen, zo blijkt uit recente waterkwaliteitsgegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij.'

Mieke Schauvliege wijst erop dat de klimaatverandering voor een verhoogde druk zal zorgen: 'Verwacht wordt dat we langere periodes van hitte en droogte zullen kennen. Die zorgen voor een lagere waterstand in waterlopen en ook een lager zuurstofgehalte in het water. En als we niet ingrijpen zullen ook piekregens, eveneens gelinkt aan de klimaatverandering, leiden tot meer overstortwerking. Het is dan ook nodig hemelwater structureel af te koppelen van het rioolstelsel. Dat kan door proper water te laten infiltreren in de grond, of het af te voeren via grachten, rivieren en kanalen.'

Groen vraagt daarom aan de minister om dringend samen met de rioolbeheerders structurele maatregelen te nemen, zeker voor de waterlopen waar de voorbije jaar toegenomen vissterfte vastgesteld werd.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren