Ruimte & Omgeving

Vlaanderen is een lappendeken. Met open ruimte springen we heel voorzichtig om, want er is al genoeg verkaveld. Dat pakken we aan met doordachte ruimtelijke ontwikkeling. 

Vandaag verdwijnt er nog elke dag zeven hectare open ruimte onder beton, terwijl onze woongebieden ruim genoeg zijn om aan de woonnood te voldoen. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet de ruimtelijke verrommeling en versnippering uit het verleden aanpakken. Open gebied is voorbehouden voor onder andere landbouw, natuur, bos en water. Achterpoortjes in de wetgeving gaan onherroepelijk op slot.